จำนวน 1 บริษัท
      บริษัท อาร์เอส สปริงอะไหล่ จำกัด         เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและให้บริการรับทำสปริงทุกประเภท ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจทางบริษัทฯ ใช้ชื่อในนาม ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส ดี สปริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้เติบโตและมีการพัฒนาเกิดการขยายกิจการเพิ่มขึ้นในได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาร์เอส สปริงอะไหล่ จำกัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สถานที่ตั้งใหม่ (2545) : 58/4 หมู่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โทร :  02-810-3421 แฟกซ์. 02-810-2783 E-Mail : rs.springalai@gmail.com  สโลแกนบริษัท : สินค้ามีคุ
ดูเพิ่มเติม
ที่อยู่ :   58/4 หมู่ 9 ซอยไร่ขิง 30 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210